Đẩy top Google play

Với hệ thống CPI mạnh mẽ và hiểu rõ luật chơi của Google Play. Kiếm Xu đã có kinh nghiệm, trong việc đẩy hơn 20 ứng dụng lên top 1- 10 (trong vòng 3 ngày).

các ứng dụng đã lên top

ưu điểm khi lên top Google play

dịch vụ khuyến mãi kèm theo

CPI incentive

Đối soát qua hệ thống tracking appsflyer & Kiếm Xu mỗi ngày

dịch vụ khuyến mãi kèm theo

CPI non-incentive

HiPStore & App vệ tinh

Gói sản phẩm WEB/WAP/APP: hỗ trợ doanh nghiệp build web/wap/app để hỗ trợ việc kinh doanh của doanh nghiệp